سعیدی‌کیا، رئیس بنیاد مستضعفان: من و مدیرانم با اضافه‌کاری ماهانه ۱۸-۱۹ میلیون تومان حقوق می‌گیریم