تغییرات فیزیکی و روانی، تغییرات بیولوژیکی و جنسی، احساس تنهایی، بالارفتن میل جنسی و ...باعث می شوند تا نوجوان به سمت جنس مخالف سوق پیدا کند. آنان دوست دارند در این دوران دو نوع عشق شهوانی و عاطفی را تجربه کنند. گفت و گو با سید شهرام علیزاده روانشناس و مشاور کودک و نوجوان