تصویر ضبط شده توسط دوربین مداربسته نشان می‌دهد که مردی حدودا 30 ساله توسط کامیون زیر گرفته می‌شود. داستان از این قرار است که این مرد که اقدام به دزدی از یک مغازه کرده بود و در حال فرار بود که پایش لیز خورد و تجربه تلخی از دزدی برایش رقم زد. این مرد با جراحت شدید به بیمارستان انتقال داده شد