سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: هواپیما از نوع بوئینگ باری ۷۰۷ بوده است که به هنگام فرود در فرودگاه فتح از باند خارج شده و دچار حادثه شده است.