یک خودروساز به جمع‌آوری خودروهای معیوب خود درپی شکایت مشتریان محکوم شد.