ری‌اکشن حامد بهداد به اعتراض پرویز پرستویی بخاطر مقایسه او با آنتونی کویین.