آواز خواندن عادل و میعاد مالداران در برنامه فرمول یک را در این ویدئو تماشا کنید. میعاد و عادل فرزند یک زوج ناشنوا هستند که امروز طرفداران زیادی در فضای مجازی پیدا کرده اند.