حلقه ی نامزدیشو توی یه سفر گم میکنه. بعد از 67 سال عین همونو براش خریدو سورپرایزش کرد