در ویدئوی خبر گزارشی از کش مکش ها بین موافقان و مخالفان فیلترینگ اینستاگرام را مشاهده می‌کنید.