موسیقی ما / جدیدترین موزیک ویدئوی رضا صادقی با نام بغض و باروت منتشر شد.