جدیدترین فیلم از رزمایش پیامبر اعظم ۱۲ نیروی زمینی سپاه پاسداران را مشاهده می‌کنید.