باشگاه خبرنگاران / عدم رعایت اصول ایمنی و چک کردن ابزار پرش توسط چترباز انگلیس موجب مجروحیت شدید در حین پرش از صخره‌های White Cliffs انگلیس شد. چترباز انگلیسی که قصد داشت از ارتفاع ۱۰۹ متری صخره‌های White Cliffs در شمال کشور انگلیس سقوط آزاد انجام دهد، پس از پرش با عاقبت تلخ و دردناکی مواجه شد. پس از این حادثه نیرو‌های امدادی و پلیس به سرعت خود را به محل رساندند و چترباز حادثه دیده را به بیمارستان منتقل کردند. این حادثه در ساعت پایانی روشنایی روز اتفاق افتاد و چترباز پس از سقوط نیز تا پیش از رسیدن به بیمارستان در محل نامشخصی سقوط کرد. شاهدان عینی که در ساحل و نزدیک صخره‌ها حضور داشتند، گفتند: ناگهان زنگ‌های خطر به صدا درآمدند و مسئولان مربوطه مردم را از لبه صخره‌ها دور کردند. بالگرد اورژانس نیز به سرعت به پرواز درآمد تا در صورت نیاز، به کارگیری شود. قایق‌های گشت ساحلی نیز با گشت‌زنی در محدوده سقوط چترباز درصدد بودند تا کسانی را که به کمک چترباز شتافته بودند، از خطر غرق شدن نجات دهند. در نهایت تمام محدوده ساحل و لبه صخره White Cliffs تا اطلاع ثانوی بسته شد. سخنگوی گارد ساحلی انگلیس گفت: هنوز تمام امکانات ایمن و زمینه‌های پرش مطمئن در این منطقه مهیا نشده و این حادثه تلخ سبب شد محدوده پرش از لبه صخره‌ها تا زمان فراهم شدن تمام امکانات بسته شود. پلیس علت بروز این حادثه را عدم عملکرد صحیح چتر نجات چترباز در هنگام سقوط دانست. سرانجام پس از مدتی جستجو برای یافتن چترباز سقوط کرده، در حالی که هیچکس امید به زنده بودن او نداشت، بالگرد اورژانس او را در میان آب یافت و با اطلاع به مأموران مستقر در قایق، توانستند بدن چترباز را از آب بیرون بیاورند. مأموران در کمال شگفتی مشاهده کردند چترباز با وجود صدمات زیاد وارد شده به بدنش، هنوز زنده است و نفس می‌کشد.