خبر ورزشی/ کنفرانس خبری کی‌روش پیش از دیدار دوستانه با قطر