شب بخیر دوستان. بخش هایی از کنسرت علیرضا قربانی در تهران که چند ماه پیش برگزار شد را با هم ببینیم.