جدیدترین آهنگ رضا صادقی با نام بغض و باروت منتشر شد.