حدود ۱۵۰،۰۰۰ مسیحی در ایران زندگی می کنند، بیشتر آنها ارمنی ها هستند که کریسمس را در کلیساها و خانه می گذرانند. در این ویدیو گزارشی تهیه شده از یک خبرگزاری روسیه که از خرید مردم مسلمان و مسیحی ایرانی از مغازه های خیابان میرزای شیرازی تهران تهیه شده است را ببینید.