تصاویری از غش کردن فرمانده نظامی فرانسه هنگام سخنرانی ماکرون در چاد را مشاهده می‌کنید.