شب یلدا در اردوی تیم ملی با حافظ خوانی رامین رضاییان و مسعود شجاعی.