در ویدئوی خبر گزارشی از جلسه درس خارج رهبری را میبینید که در آن رهبر انقلاب با خواندن حدیثی درباره اوضاع رئسا در قیامت، شروع به نقد مقوله مدیریت میکنند و خاطراتی جدید و جالب را میگویند.