در ویدئوی خبر توضیحات پور سید آقایی درباره خط 3 مترو و تغییرات در پروژه آن را میبینیم.