وقت بخیر دوستان. امروز با موسیقی خراسان شمالی و یکی از بزرگمردان این خطه حاج قربان سلیمانی در خدمت لحظات شما هستیم. قطعه «گوزل» را باهم بشنویم.