گران شدن خودرو ها در بازار پس از اعلام نرخ ها توسط ایران خودرو..