فارس / هیچ چیزی به اندازه پیدا کردن تجمعی از باکتری‌ها و قارچ‌ها بر روی غذا اشتها را کور نمی‌کند. برخی میکروب‌ها اولین تجزیه‌کنندگان تمام مواد ارگانیک مرده هستند که از طریق هوا یا تماس به غذا منتقل می‌شوند. برخی مواد غذایی که پوست نرم و خشکی دارند و به طور طبیعی مانع از ورود باکتری‌ها و قارچ‌ها می‌شوند، ممکن است به طور قابل توجهی تا چندین روز و حتی در دمای خانه تجزیه نشوند اما اگر پوستشان بریده شود، میکروب‌ها به بخش داخلی و مرطوب آنها وارد شده و سریع‌تر آنها را تجزیه می‌کند. در اینجا بخشی از روند فاسد شدن غذاها را مشاهده می‌کنید.