توی چشمامون میزنه بارون دیگه زهرا ، خداحافظ ، میمیرم دل خون/ بعد من از این مدینه دلِ علی شاکی میشه/ توی همین کوچه یه روز چادر تو خاکی میشه/ دارم میرم از این دنیا دلم میگیره ... سینه زنی واحد با نوای محمدرضا طاهری .