کلیپو / مصرف 200 کالری مواد خوراکی و نوشیدنی می تواند به سالم ماندن بدن، تامین انرژی و همچنین زیبایی آن کمک کند. اما 200 کالری در غذاهای مختلف، چقدر می شود؟ در این ویدیو برایتان توضیح خواهیم داد که در غذاهای سالم و ناسالم، چه مقدار مصرف می تواند 200 کالری انرژی مورد نیاز بدن را تامین کند.