صبح بخیر عزیزان. با صدای عبدالحسین مختاباد و قطعه خاطره انگیز تمنای وصال در خدمت شما هستیم.