فرارو / در این ویدیو حقایق جالبی درباره راز‌های فرهنگ میهمانی قهوه و قرن‌ها سنت و آدابی که پشت سر آن بوجود آمده است را می‌بینید. آیا می‌دانید کجای دنیا را می‌توان به عنوان آغازگر مصرف قهوه و استفاده از آن به عنوان نوشیدنی و بهانه‌ای برای شکل دادن به فرهنگ متکی به آن نامید؟ در این ویدیو حقایق جالبی درباره راز‌های فرهنگ میهمانی قهوه و قرن‌ها سنت و آدابی که پشت سر آن بوجود آمده است را می‌بینید.