دیدگاه حجت الاسلام قرائتی درباره تشویق و تنبیه افراد