شور و هیجان در مدارس دخترونه در هنگام پخش بازی پرسپولیس را در این ویدئو می بینید.