حساسیت یا آلرژی از کجا می‌آید و چه علتی دارد؟ آیا می‌شود جلوی آن‌ها را گرفت؟