آوازه این بانوی کارآفرین ایرانی به گوش کشورهای اروپایی هم رسید، با ما همراه باشید.