روزبه معینی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: وامروز بعد از ٨ ماه زحمت بى وقفه ,همزمان با پخش دوستان و عوامل سریال ساخت ایران ٢ آخرین قسمت توزیع شد خدا قوت وخسته نباشین دوستان و همکاران عزیزم 🌹🙏🌹