یورو نیوز / یکی از کاربران از اولیویه ویتاس، اخترشناس سیاره درباره وجود پروژه‌هایی برای پیدا کردن حیات در ماه، قمر‌های سیاره‌های مشتری و زحل سوالی پرسیده است. اولیویه ویتاس، دانشمند پروژه «جویس» ناسا در پاسخ به این سوال می‌گوید:‌ «بله در واقع انجام می‌شود. در حال برنامه ریزی ماموریتی به نام جویس، هستیم که به بررسی یخ‌های سطح قمر‌های مشتری یعنی اروپا، کالیستو و گانیمد می‌پردازد. ما این کار را در چند مرحله انجام می‌دهیم اما هدف اصلی ما بررسی آب و مایعات زیر پوسته این قمرهای یخی است.» «آیا این قمرها ز میان هشت قمر مشتری، بهترین کاندیداها برای پیدا کردن حیات هستند؟» اولیویه ویتاس، دانشمند پروژه «جویس» ناسا درپاسخ به دلیل انتخاب این قمرها از میان هشت قمر مشتری برای اکتشاف حیات می‌گوید: « در حال حاضر فکر می‌کنیم که قمر اروپا یکی از هدف‌های مناسب ماست. زیرا می دانیم که در چند کیلومتری سطح آن (در عمق) آب مایع وجود دارد. می دانیم که این قمر بسیار فعال است و سطح جوانی دارد. بنابراین هدف خوبی برای ما خواهد بود. اما همچنین به بررسی «گانیمد» که بزرگترین قمر در منظومه شمسی است نیز خواهیم پرداخت. این قمر میدان مغناطیسی دارد که آن را برای اکتشاف بسیار جالب می کند. ما می‌خواهیم بدانیم که چه مقدار آب در این قمر وجود دارد تا بتوانیم درباره شرایط آن اطلاعات بیشتری داشته باشیم و در مرحله بعدی ماموریت به کشف بیشتر آن بپردازیم.»