صحبت های پیمان یوسفی در مورد سوتی های گزارشگری اش را در این ویدئو می بینید.