باشگاه خبرنگاران / ویدئویی که به تازگی منتشر شده است فرار معجزه آسای از مرگ یک دوچرخه سوار را در یکی از خیابان های لندن به تصویر می کشد. در این ویدئو مشاهده می شود در لحظه عبور دوچرخه سوار ناگهان یک درخت تنومند به داخل خیابان سقوط می کند. این دوچرخه سوار خوش شانس موفق می شود در فاصله 1 متری از تنه این درخت در حال سقوط عبور کند. این حادثه در جاده 'آدلاید' در جنوب لندن رخ داد. این حادثه در حالی رخ داد که در لحظه سقوط درخت یک دوچرخه، ماشین و عابران پیاده در حال عبور از خیابان بودند. ظاهرا چند کارگر در حال بریدن این درخت بودند که این حادثه رخ داد. با وجود اینکه آنها به تنه درخت یک طناب بسته بودند تا مانع سقوط آن به خیابان شوند اما نتوانستند از این حادثه جلوگیری کنند. در لحظه سقوط درخت یکی از کارگران در حالی که فریاد می زند و سقوط درخت را به دوچرخه سواری که در حال نزدیک شدن است هشدار می دهد. در ویدئوی منتشر شده مشاهده می شود که دوچرخه سوار در حالی که سر خود را جمع می کند با فاصله اندکی از تنه درخت عبور می کند. این دوچرخه سوار که کاملا وحشت زده شده است در ادامه به عقب بر می گردد و به درختی که چیزی نمانده بود مرگش را رقم بزند نگاه می کند. این ویدئو که ابتدا در فیسبوک منتشر شد تاکنون بیش از 500000 بیننده داشته است. انتشار این ویدئو در فیسبوک با واکنش برخی کاربران نیز همراه بود. یکی از کاربران فیسبوک در کامنتی نوشت : ' چطور می شود باور کرد که آنها در حال بریدن یک درخت تنومند هستند اما بدون توجه به نکات ایمنی به خودروها و بقیه اجازه عبور از خیابان را داده اند.' یکی دیگر از کاربران نیز در کامنت دیگری نوشت : ' این یک درس خوب برای این دوچرخه سوار بود تا هنگام دوچرخه سواری همیشه از کلاه ایمنی استفاده کند.'