فارس / در تمرین امروز استقلالی‌ها در اهواز وینفرد شفر سرمربی آلمانی آبی‌پوشان پا به توپ شد و فوتبال درون تیمی بازی کرد.