در پی تصمیمات جدید روئسای دو کره، خطوط مین‌گذاری شده میان این دو کشور در حال پاکسازیست و در ویدئو تصاویری از آغاز برچیدن میدان های مین میان کره شمالی و جنوبی را میبینید.