سیدمهدی صدرالساداتی با انتشار این ویدئو در اینستاگرامش نوشت: این خانه فردی است که مردم را به مقاومت و خوردن نان خشک دعوت میکند! داستان اصلی این کلیپ آقای گودرزی این است که، خانه ای 600 متری در سعد آباد (صاحب بنز) در کنار کاخ، به دست برادر رییس جمهور به بهانه امنیت پلمپ میشود... بعد میخواهند آن خانه 80 میلیاردی را به زور 23 میلیارد بخرند و بعد پسر رئیس جمهور می آید تا قبل از خرید، خانه را نگاه کند!!! کارهای آقای فریدون خیلی عجیب. پ.ن: کسی را متهم به دزدی نکنیم، البته اشرافیت حرف دیگریست.