آموزش بستن روسری توسط آناشید حسینی عروس سفیر ایران در دانمارک