وقت بخیر. از علی لهراسبی کار «قلب آهنی» را بشنویم.