عصر دلپیذیر. ترانه ای به یادماندنی و شنیدنی با صدای بیژن بیژنی تقدیم به شما با عنوان «زندگی».