عمه توام بیا و ببین/ افتاده عمو جون رو زمین/ دیدی چه خاکی شده بر سرم/ وقتشه به کمکش برم/ عمه صدا میزنه سوی قتلگاه ... سینه زنی زمینه با نوای سید مجید بنی فاطمه (شب پنجم محرم 97 - هیئت ریحانه الحسین تهران)