اینجا عالم عشقه روزی همه عشقه/ اینجائیم و دلیل رقص پرچم عشقه/ خاصیت این بیرق این عشق مجسم/ اینه که زیر سایش عاشق میشه آدم ... سینه زنی زمینه با نوای سید مجید بنی فاطمه (شب پنجم محرم 97 - هیئت ریحانه الحسین تهران)