بین میدان غرق اشک و آهم ای عمو یا حسین/ پای برهنه پی ذوالجناحم ای عمو یا حسین/ ای عموی بی کس و بی سپاهم ای عمو یا حسین/ من با تو در میان قتلگاهم ای عمو یا حسین/ من غرق اشک و آهم ای شاه بی سپاهم/ من با تو راهی ان گودال قتلگاهم ای عمو یا حسین ... سینه زنی واحد با نوای حاج محمود کریمی در شب پنجم محرم ( پنجم محرم 97 - هیئت رایه العباس چیذر)