بینم سر ببرن دق میکنم/ تشنسو و آب میخورن دق میکنم/ من مث بابام حسن غیرتی ام/ زن ها سیلی بخورن دق میکنم/ فرصتی نیست که زره به تن کنم/ یا بتونم خودمو کفن کنم ... روضه با نوای حاج محمود کریمی در شب پنجم محرم ( پنجم محرم 97 - هیئت رایه العباس چیذر)