یا حسین غریب مادر تویی ارباب دل من/ یه گوشه چشم تو بسه واسه حل مشکل من/ یه روزی میاد آقاجون که منم سگ تو باشم/ چشامو موقع مرگم زیر پات گذاشته باشم ... سینه زنی شور با نوای جواد مقدم ( شب سوم محرم 97 هیئت درب شازده شیراز)