جشن عقد اقلام و دانیال توسط جناب خان، پخش شده از شبکه نسیم برنامه خندوانه .