صحبت جالب عادل بعد از حذف تیم فوتبال از مسابقات آسیایی: ما اومدیم زرنگی کنیم نشد ان شالله عربستانم حذف شه تا دیگه زرنگی نکنه!