خبرنگار صدا و سیما در حالی که در تلاش بود تا از تهیه عسل گزارش تهیه کند، مورد حمل زنبورها قرار گرفت.