راههای کشف ایمان و فاکتور های ایمانی طرفین در ازدواج عبارتند از؛ سوال و جواب در جلسات خواستگاری، تحقیق از دوستان و نماز و استخاره